Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi, Công ty cổ phần Tích hợp Hệ thống Thông tin 3csi, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên nào khác.